oznaczenie sprawy ZDM.26.10.2019.PP
 
Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 150 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach".


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
BIURO PROJEKTÓW A-PROPOL Sp. z o.o. Sp.k.
RUBINOWA 2  44-121 GLIWICE
1 276 986,00 
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
 2
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DROINWEST Piotr Sośnierz
Karpacka 3/14   40-216 Katowice
621 396,00 
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ
 3
PUBLIC ROAD - Pracownia Projektowa Artur Siwczyk
Strumykowa 4/52   03-138 Warszawa
 476 133,00
Zgodnie z SIWZ
Zgodnie z SIWZ

Paweł Pendziałek
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)