oznaczenie sprawy ZDM.26.13.2016 WK
 
Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 4 282 780,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
"Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej w Gliwicach wraz z rozbiórką kładki technologicznej i umocnieniem koryta rzeki".


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
okres gwarancji
 1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE JAWAL SP. Z O.O.
KAMIENNA 7  25-041 KIELCE
2 742 874,19 
60
 2
Strabag Sp. z o.o.
Parzniewska 10   05-800 Pruszków
2 795 607,06 
60
 3
FIRESTA - Fiser, rekonstrukce, stavby a.s. Mlynska 68, 602 00 Brno Oddział w Polsce
Pl. Juliusza Słowackiego 1   43-400 Cieszyn
 2 390 338,14
60
 4
Przedsiębiorstwo Budowlane Filar sp. z o.o.
Szczecińska 15-16   54-517 Wrocław
 2 786 096,69
60
5
Konsorcjum firm:
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A.
NAD BYTOMKĄ 1   44-100 GLIWICE
PRUIM-MOSTY SP. Z O. O.
NAD BYTOMKĄ 1   44-100 GLIWICE
 2 340 906,06
60
6
SKANSKA S.A.
GENERAŁA ZAJĄCZKA 9   01-518 WARSZAWA
2 297 777,07 
60
7
IMB PODBESKIDZIE SP. Z O. O.
GÓRNY BÓR 31A 43-430 SKOCZÓW
2 942 470,02 
60
8
Konsorcjum firm:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BANIMEX SP Z O.O.
Energetyczna 10 42-504 BĘDZIN
AZI-BUD Sp. z o.o.
Odkrywkowa 91 42-504 Będzin
2 486 240,03
60

Wiesława Kruczek
................................................................................
(podpis osoby sporządzającej zestawienie)